قانون یک سوم در ترکیب بندی گرافیک

قانون یک‌سوم، یک اصل ترکیب‌بندی در عکاسی است که به صورت عمده در عکاسی و طراحی تصاویر استفاده می‌شود. طبق این قانون، تصویر باید با استفاده از خطوط افقی و عمودی متقارن شده و براساس این خطوط، سوژه اصلی و عناصر دیگر تصویر در یک یا چند نقطه قرار گیرند.

در ترکیب‌بندی قانون یک‌سوم، تصویر به سه قسمت افقی و سه قسمت عمودی تقسیم می‌شود، که در نتیجه ۹ بخش کوچکتر شکل می‌دهد. این بخش‌ها نقاط راهنمایی را در ترکیب‌بندی تصویر ارائه می‌دهند. سوژه اصلی عکس می‌تواند در یکی از چهار نقطه تقاطع خطوط قرار گیرد. این نقاط عبارتند از:

قرار دادن سوژه اصلی (اگر از المان استفاده می‌کنید) یا بخش مهم عکس (اگر از تصویر استفاده می‌کنید) در یکی از این نقاط می‌تواند ترکیب‌بندی تصویر را بهبود بخشد و تصویر را جذاب تر کند. همچنین، در موارد دیگر، ممکن است عناصر مهم تصویر در خطوط قرار گیرند به طوری که تراز و تعادل در تصویر حفظ شود.

مهم است به یاد داشته باشید که قانون یک‌سوم تنها یک اصل ترکیب‌بندی است و قواعد سخت و سریعی برای ترکیب‌بندی تصاویر وجود ندارد. این قانون می‌تواند به عنوان یک ابزار کمکی در ایجاد تراز و تعدادن تصاویر مورد استفاده قرار گیرد، اما همچنین ممکن است از طریق شکستن این قاعده و برجسته کردن سوژه در وسط تصویر یا در جایگاه‌های دیگر نیز نتایج جالبی به دست آید. همچنین، در برخی مواقع ممکن است نیاز به تنظیمات ترکیب‌بندی متفاوت برای ایجاد اثرهای خاص یا برجسته کردن عناصر خاص تصویر وجود داشته باشد.

به طور کلی، مهمترین نکته در ترکیب‌بندی تصاویر این است که تصویر متوازن و جذاب به نظر برسد و عناصر در آن به طور هماهنگ قرار گیرند. قانون یک‌سوم تنها یکی از اصول ترکیب‌بندی است که می‌توانید در عکاسی استفاده کنید، اما همچنین می‌توانید با آزمایش و خلاقیت به دنبال روش‌های دیگری برای ترکیب‌بندی تصاویر باشید و سبک خود را در عکاسی توسعه دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *