۷ فاکتور مهم در آنالیز کانال یوتیوب

در يوتيوب کانال هاي زيادي وجود دارند که هر يک از آن ها محتواي ويدئويي در موضوعات خاصي را توليد مي کنند؛ برخي از کانال ها موضوعات عمومي نظير خبرهاي روزانه و برخي ديگر خبرهاي تخصصي نظير تحليل ارز را دنبال مي کنند. مهم ترين مسئله در مديريت کانال يوتيوب اين است که هدفي در استفاده از يوتيوب وجود داشته باشد ولی اين مسئله که چگونه بفهميم به هدف خود رسيده ايم يا نه، نيازمند آناليز کانال يوتيوب است. آناليز کانال يوتيوب به کمک ابزارهاي مختلفي انجام مي شود ولی ابتدا بايد معيارهاي مهم در آناليز کانال يوتيوب را بشناسيد تا بدانيد چقدر به هدف خود نزديک شده ايد! مثلاً شما بايد بدانيد محتواي شما چگونه بر روي کاربران تاثير مي گذارد و براي رسيدن به اهداف خود، چه استراتژي و کارهايي مي تواند به شما کمک کند. در اين مقاله قصد داريم به بررسي ۷ معيار بسيار مهم در آناليز کانال يوتيوب را بررسي کنيم تا بتوانيد ميزان موفقيت در رسيدن به اهداف کانال خود را بسنجيد. آماده ايد؟ چنانچه جوابتان مثبت است، به سراغ بررسي اين ۷ مورد مي پردازيم.

آناليز کانال يوتيوب چه اهميتي دارد و چگونه انجام مي شود

آناليز کانال يوتيوب يکي از مهم ترين فاکتورهاي مديريت کانال است! در اصل شما چنانچه هدفي داشته باشيد ولی ندانيد چقدر به آن نزديک هستيد، نمي توانيد استراتژي موفقي براي آينده خود داشته باشيد. بسياري از افراد فکر مي کنند که تعداد مشترکين براي آناليز کانال يوتيوب کافي است؛ برخي ديگر تعداد مشترکين و کامنت هاي ويدئوها را مي بينند و براي کانال خود تصميم مي گيرند ولی بايد بدانيد کانال هاي موفق در يوتيوب به بررسي عميق تر مي پردازند. بررسي عميق تر به کمک قابليت هاي يوتيوب امکان پذير است ولی مهم ترين ابزار براي آناليز کانال يوتيوب، استفاده از قابليت اتصال يوتيوب به گوگل آناليز است. تحليل دقيق و آناليز کانال يوتيوب به شما کمک مي کند تا بتوانيد تصميم گيري دقيقي براي استراتژي هاي خود داشته باشيد.   اگر قصد داريد يک کانال موفق در يوتيوب داشته باشيد، لازم است تا در تمام طول مدت فعاليت ترافيک کانال را آناليز کنيد. به کمک آناليز کانال يوتيوب شما مي توانيد الگوهايي را براي افزايش يا کاهش ترافيک کانال يوتيوب خود پيدا کنيد و با اين کار براي آينده کانال خود تصميم بهتري بگيريد. در ادامه به بررسي ۷ فاکتور بسيار مهم براي آناليز کانال يوتيوب مي پردازيم که با استفاده از آن بتوانيد به آناليز کانال يوتيوب خود بپردازيد.

تعداد مشترکين فعال کانال يوتيوب

تعداد مشترکين کانال يوتيوب مهم بوده ولی مهم تر از آن، تعداد مشترکين فعال است؛ تعداد مخاطبان فعال شامل تعداد مشترکيني است که ويدئوهاي شما را مشاهده مي کنند. برخي ويدئوها بازديد بيشتري دارند و بازديد برخي ويدئوها کمتر است! هر چقدر بازديد يک ويدئو بيشتر باشد، يعني کاربران آن ويدئو را بيشتر دوست داشته اند و بهتر توانسته اند با آن تعامل برقرار کنند. بسياري از افراد فکر مي کنند تنها چيزي که مهم است، تعداد مشترکين کانال است ولی چنانچه کاربران با کانال شما تعامل نداشته باشند فايده اي براي شما نخواهد داشت.   اوليت اول براي مديريت کانال اين است که بتوانيد محتواي ارزشمندي براي کاربران توليد کنيد تا کاربران بتوانند با آن مشارکت داشته باشند. نسبت مشترکين فعال نسبت به تمام مشترکين نشان دهنده ميزان رضايت کاربران از شما است که اين مورد به کمک آناليز کانال يوتيوب بدست مي آيد. مطابق گزارش هاي ارائه شده، ويدئوهايي که در ۴۸ ساعت اول بتوانند ۲۰ درصد از کاربران را جذب کند، در آينده هم موفق است. براي دسترسي به نسبت تعداد مشترکين فعال کانال نسبت به تمام مشترکين کانال وارد بخش Creator Studio شويد و فيلتر آن را بر روي ۲۸ روز قرار دهيد؛ سپس تعداد بازديدهاي خود را با تعداد مشترکين خود مقايسه کنيد تا بتوانيد مشترکين فعال خود را شناسايي کنيد.

پيدا کردن محتواي پر تعامل در کانال يوتيوب

يکي ديگر از معيارهاي مهم در آناليز کانال يوتيوب، پيدا کردن محتوايي است که در ميان کاربران از محبوبيت زيادي برخوردار است. با آناليز کانال مي توانيد متوجه شويد که کدام ويدئوها بازديد بيشتري گرفته است و کدام ويدئوها توانسته اند موفق تر باشند! با شناسايي محتواي پرطرفدار مي توانيد استراتژي محتوايي خود را به گونه اي تدوين کنيد که بيشتر وقت خود را برلاي توليد محتواي پرطرفدار در ميان کاربران صرف کنيد. مهم ترين فاکتور مشارکت و تعامل کاربران اين است که بدانيد کدام ويدئوها توانسته اند بيشتر نظر کاربران را جلب کنند؛ اين کار به کمک آناليز کانال يوتيوب امکان پذير است و هر چقدر تعداد لايک و کامنت يک ويدئو بيشتر باشد، يعني کاربران با آن تعامل بيشتري داشته اند! اين ويدئوها، ويدئوهايي هستند که کاربران با آن ارتباط بيشتري برقرار مي کنند و آن را براي دوستان خود ارسال مي کنند!   اکنون که محتواي پرطرفدار خود را شناسايي کرده ايد، توليد چنين محتوايي را در برنامه هاي آينده خود قرار دهيد و تعامل کانال خود را افزايش دهيد.   براي تعيين ميزان تعامل خود کافي است وارد تب آناليز در بخش Creator Studio شويد. در نهايت کافي است تعداد لايک ها، کامنت ها، اشتراک گذاري و… را بدست آوريد و به راحتي ميزان تعامل کانال خود را تعيين کنيد.

بازديدهاي طبيعي از ويدئوها

بازديدهاي طبيعي ويدئو شامل بازديدهايي است که از طريق مخاطبان شما بدست آمده و تبليغات در افزايش بازديد نقشي نداشته است. چنانچه از روش هاي تبليغاتي براي افزايش بازديد ويدئو در يوتيوب استفاده نمي کنيد و به دنبال راه اندازي کمپين تبليغاتي در يوتيوب نيستيد، تعيين بازديدهاي طبيعي بسيار ساده است ولی چنانچه از تبليغات يوتيوب استفاده مي کنيد اين کار کمي سخت است. اين فاکتور در تعيين رتبه ويدئو در يوتيوب اهميت زيادي دارد ولی فاکتورهاي ديگري هم در اين زمينه وجود دارند که برخي از آن ها از اهميت بيشتري برخوردارند.   اگر از تبليغات استفاده مي کنيد، کافي است وارد بخش Creator Studio شويد و از طريق بخش Traffic Sources منبع ترافيک دريافتي خود را شناسايي کنيد؛ به اين طريق به راحتي ميزان ترافيک طبيعي ويدئوهاي يوتيوب قابل تعيين است و مي توانيد آن را در استراتژي خود قرار دهيد.   در اين بخش با برداشتن تيک گزينه تبليغات يوتيوب در قسمت Traffic Source checkbox، ترافيک طبيعي خود را شناسايي کنيد. همچنين لازم است بدانيد مي توانيد تعداد بازديد هر منبع را به راحتي شناسايي کرده و در استراتژي محتوايي خود از آن استفاده کنيد.

بررسي مدت زمان مشاهده ويدئوهاي کانال توسط کاربران

مدت زمان مشاهده ويدئو در يوتيوب يکي از فاکتورهاي بسيار مهم در رتبه بندي کانال يوتيوب است! چنانچه مدت زمان مشاهده ويدئو در کانال شما زياد است، به راحتي مي توانيد شانس حضور در نتايج اول جستجوي يوتيوب را داشته باشيد. مدت زمان مشاهده ويدئو به کاربران مي تواند ميزان علاقه کاربران به ويدئوهاي شما را اندازه گيري کند. براي مشاهده مدت زمان مشاهده ويدئو در يوتيوب که در آناليز کانال يوتيوب اهميت زيادي دارد، کافي است وارد بخش Analytics > Watch Time Reports > Watch Time شويد:   در اين بخش مي توانيد نمودارهاي مربوط مدت زمان مشاهده ويدئو توسط کاربران و مجموع آن را به صورت دقيقه مشاهده کنيد. در اين نمودار چنانچه روند رو به رشد داريد، يعني محتواي خوبي در کانال شما وجود دارد ولی چنانچه روند رشد شما رو به کاهش بوده و اين کاهش قابل توجه است، بايد در فرآيند توليد ويدئو براي کانال يوتيوب خود تغييراتي اعمال کنيد.  

شناسايي ميزان پيشنهاد ويدئوهاي شما به ساير کاربران

اگر وارد صفحه يک ويدئو شويد، بخشي از صفحه را ويدئوهاي پيشنهادي تشکيل مي دهند! اين موضوع اهميت زيادي در آناليز کانال يوتيوب دارد و بايد بتوانيد آن را به صورت دقيق بسنجيد؛ زيرا هر چقدر ميزان پيشنهاد ويدئوهاي شما در صفحه ساير ويدئوها بيشتر باشد، يعني ويدئوهاي شما تعامل بالايي دارند و بسيار موفق هستند. براي شناسايي اين موضوع که بدانيد ويدئوهاي شما چقدر به ساير کاربران پيشنهاد داده مي شوند، کافي است وارد Analytics > Traffic Sources > Suggested Videos شويد و ترافيک ورودي را تحليل کنيد.   هرچقدر ترافيک ورودي شما بيشتر باشد، يعني تعامل کاربران با ويدئوهاي شما بيشتر است و به راحتي مي توانيد روند فعلي را براي افزايش رتبه کانال پيش بگيريد.
  1. پيدا کردن ويدئوهاي با بيشترين ميزان حفظ مخاطبان

يکي ديگر فاکتورهاي بسيار مهم در آناليز کانال يوتيوب، پيدا کردن ويدئوهاي پرمخاطب است؛ يعني بدانيد کدام ويدئوها مخاطبان شما را بيشتر نگه مي دارند و اين مسئله اهميت بسيار زيادي در افزايش مدت زمان مشاهده ويدئو دارد. هر چقدر تعداد مدت زمان نگه داري کاربران در يک ويدئو بيشتر باشد، اهميت زيادي براي کانال يوتيوب دارد و به افزايش رتبه شما کمک زيادي مي کند. اين مورد مانند مدت زمان مشاهده ويدئو که در مورد ۴ بررسي کرديم، در رتبه بندي ويدئوها تاثيرگذار است و در هنگام آناليز کانال يوتيوب بايد آن را در نظر بگيريد. براي دسترسي به اين بخش وارد Analytics > Watch Time Reports > Audience Retention شويد:   در اين بخش چنانچه نياز به اعمال فيلترهاي مختلف داريد، کافي است آن ها را اعمال کنيد و آناليز موردنظر خود را انجام دهيد.

تحليل ترافيک ورودي از طريق بخش جستجوي يوتيوب

بخش جستجوي يوتيوب يکي از کاربردي ترين بخش ها است که کاربران به کمک آن به ويدئوهاي مختلف دسترسي پيدا مي کنند! جالب است بدانيد يوتيوب بنابراين از گوگل دومين موتور جستجو جهان است و کاربران روزانه چندين ميليارد جستجو در آن انجام مي دهند؛ کليدواژه هاي ويدئوهاي شما تعيين کننده جايگاه شما در نتايج جستجو هستند که البته ده ها مورد ديگر هم بر روي رتبه بندي شما تاثيرگذار است. چنانچه بتوانيد در رتبه هاي اول نتايج جستجوي يوتيوب قرار بگيريد، به راحتي مي توانيد ترافيک بسيار خوبي از طريق جستجوي يوتيوب جذب کنيد ولی اين مسئله مهم اين است که رسيدن به جايگاه هاي خوب در نتايج جستجو کار ساده اي نيست! در مقاله ” افزايش مخاطبان يوتيوب با يادگيري ۱۵ روش کاربردي!” به بررسي برخي روش هاي کاربردي پرداخته ايم که به راحتي مي توانيد آن ها را براي افزايش رتبه کانال خود استفاده کنيد.   براي آناليز کانال يوتيوب و ترافيک ورودي از طريق بخش جستجوي يوتيوب، کافي است وارد بخش Analytics > Traffic Sources > YouTube Search شويد و ترافيک ورودي خود را آناليز کنيد. يک نکته! چنانچه چند ويدئوي شما در رتبه خوبي در ميان نتايج جستجوي يوتيوب قرار دارد، احتمالاً يوتيوب قصد دارد به تمام ويدئوها و به صورت کلي، کانال شما رتبه خوبي بدهد! بنابراين سعي کنيد در همان موضوعاتي که رتبه خوبي داريد، چندين ويدئوي ارزشمند ديگر توليد کنيد و به افزايش رتبه کانال خود کمک کنيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ما هیچ اطلاعاتی از شما ذخیره نمی‌کنیم. همچنین برای ارتباط با ما می‌توانید از تمامی شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی استفاده کنید.