آرشیو دسته بندی: کارآفرینی

ایده‌های اجرا نشده برای اشتغال در دیجیتال مارکتینگ

گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن ماهیتی علمی و در عین حال مردمی دارد؛ در همین راستا نتیجه پژوهش‌های کارگروه طرح و برنامه در خصوص “ایده‌های کارآفرینی” و “طرح‌های اجرا نشده اشتغال” بصورت عمومی منتشر می‌شود تا کارآفرینان، وبمستران، کسب و کارها و افرادی که به دنبال ایحاد شغل و توسعه دیجیتال مارکتینگ هستند به منابع دسته اول دسترسی داشته باشند. امیدواریم سازمانهای ذیربط پس از امکان سنجی ایده های ارائه شده زمینه‌های لازم برای تحقق و فراگیر شدن این طرح‌ها را فراهم آورند.

ایده های کارآفرینی به شما طرح‌های ارائه می کند. ایده های کارآفرینی و اشتغال که می توانید با استفاده از آنها کسب و کار خود را راه اندازی کنید این طرح ها عموماً ایده هایی هستند که برای نخستین بار ارائه می شوند همچنین طرح توجیهی و چگونگی اجرای این ایده ها به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ایده های کارافرینی

و اگر شما به دنبال این هستید که یک ایده ناب و استفاده نشده اجرا نشده در ایران استارت بزنید گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن و کارگروه اشتغال و کارآفرینی می تواند طرح های ارزشمندی به شما ارائه کند از نهادهای مسئول و سازمان های ذیربط تقاضامندیم ضمن بررسی داشته باشد به عبارت دیگر از آنجایی که طراح و مجری می تواند یکی باشد هزینه های این کار تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کرده و قابلیت اجرا پیدا می کند چرا که گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن در کنار اهداف و فعالیت های حرفه‌ای خود دغدغه‌های غیرتجاری نیز دارد. کارآفرینی و اشتغال با این طرح ها بخوبی قابل اجراست.