آرشیو دسته بندی: اخبار سایت

تست

سلام [bs-quote quote=”افراد برتری جو هستند و توجهی به خواسته‌های دیگران ندارند. در روابط عاطفی و دوستی و کاری به صورت زیر هستند: با همسر و یا افراد مهم زندگی روابط بی‌عاطفه‌ای دارند و به نیازهای طرف مقابل توجهی نمی‌کنند (تسلیم). اگر در موقعیتی نتواند برتری طلبی خود را نشان دهد از آن جا می‌روند […]