قیمت طراحی سایت

برای مشاهده نمونه‌ طراحی سایت فروشگاهی و شرکتی به بخش نمونه‌کار بروید.

قیمت طراحی سایت

برای مشاهده نمونه‌ طراحی سایت فروشگاهی و شرکتی به بخش نمونه‌کار بروید.

قیمت طراحی سایت

برای مشاهده نمونه‌ طراحی سایت فروشگاهی و شرکتی به بخش نمونه‌کار بروید.

قیمت طراحی سایت

برای مشاهده نمونه‌ طراحی سایت فروشگاهی و شرکتی به بخش نمونه‌کار بروید.

ویژگی‌ها

سطح کیفی

پشتیبانی اجرایی

بروزرسانی و توسعه

دانلود منابع و ابزارها

حمایتی

سطح: ممتاز

۲۴/۷ Support:

Teams:

اعتبار: ۳ ماه

۵۰

پرداخت
اهدایی

سطح: ممتاز

۲۴/۷ Support:

Teams: ✔️

اعتبار: ۶ ماه

۲۹۹

پرداخت
فروش مشارکتی

سطح: ممتاز

۲۴/۷ Support: ✔️

Teams: ✔️

اعتبار: ۱۲ ماه

۳۶۰

پرداخت
سازمانی

سطح: ممتاز

۲۴/۷ Support: ✔️

Teams: ✔️

اعتبار: مداوم

۷۹۰

پرداخت

سود مشارکت در فروش محصولات: ۲۰% از کل مبلغ