آرشیو برچسب های: کانفیگ وردپرس

برگه های وردپرسی وساختن برگه های اصلی

برگه های وردپرسی وساختن برگه های اصلی

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. برگه های وردپرسی وساختن برگه های اصلی در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف […]

افزونه برگه ساز بیور بیلدر

افزونه برگه ساز بیور بیلدر

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه برگه ساز بیور بیلدر در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف […]

افزونه راکت بهینه سازی و افزایش سرعت سایت

افزونه راکت بهینه سازی و افزایش سرعت سایت

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه راکت بهینه سازی و افزایش سرعت سایت در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن […]

افزونه صفحه سازی ویژوال کامپوزر و ادان های مربوطه

افزونه صفحه سازی ویژوال کامپوزر و ادان های مربوطه

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه صفحه سازی ویژوال کامپوزر و ادان های مربوطه در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و […]

افزونه های مهم و بزرگ وردپرسی

افزونه های مهم و بزرگ وردپرسی

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه های مهم و بزرگ وردپرسی در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل […]

افزونه مدیریت کاربران

افزونه مدیریت کاربران

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه مدیریت کاربران در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان […]

افزونه پشتیبانی آنلاین

افزونه پشتیبانی آنلاین

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه پشتیبانی آنلاین در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان […]

افزونه تماس باپشتیبانی در واتساپ

افزونه تماس باپشتیبانی در واتساپ

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه تماس باپشتیبانی در واتساپ در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف […]

افزونه اشتراک گذاری مطالب درشبکه های اجتماعی

افزونه اشتراک گذاری مطالب درشبکه های اجتماعی

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه اشتراک گذاری مطالب درشبکه های اجتماعی در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به […]

افزونه تغییر فونت سایت وردپرس

افزونه تغییر فونت سایت وردپرس

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه تغییر فونت سایت وردپرس در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف […]

افزونه لینک سازی خودکار

افزونه لینک سازی خودکار

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه لینک سازی خودکار در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی […]

افزونه درج مطالب مرتبط در وبلاگ

افزونه درج مطالب مرتبط در وبلاگ

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه درج مطالب مرتبط در وبلاگ در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل […]

افزونه ساخت فهرست خودکارمطالب

افزونه ساخت فهرست خودکارمطالب

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. افزونه ساخت فهرست خودکارمطالب در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان عرصه […]

افزونه اسموش

افزونه صفحه سازی ویژوال کامپوزر و ادان های مربوطه

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه اسموش در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان عرصه […]

افزونه فرم تماس

افزونه فرم تماس

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با افزونه فرم تماس در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان […]

ویرایشگر گوتنبرگ

ویرایشگر گوتنبرگ

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. کار با ویرایشگر گوتنبرگ در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست . این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان […]

ویرایشگر کلاسیک وردپرس

ویرایشگر کلاسیک وردپرس

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. ویرایشگر کلاسیک وردپرس در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان عرصه وردپرس […]

تنظیمات اولیه وردپرس و نکات پایه

تنظیمات اولیه وردپرس و نکات پایه

برای دسترسی به این آموزش باید در سایت ثبت نام کرده و به پشتیبانی پیام ارسال کنید. تنظیمات اولیه وردپرس در دوره سایت سازی کار چندان پیچیده ای نیست. این دوره آموزشی به شما همه نکات مروط به ساختن سایت را آموزش می‌دهد. گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن به دلیل ضعف آموزشی فعالان عرصه وردپرس […]