تحت حمایت علمی ما هستید

پشتیبانی خصوصی آموزشی و اجرایی

خدمات، آموزش، نظارت

90 روز زمان مناسبی است! در این مدت شما پشتیبان و مشاور و همکار دارید.
حالا نه تنها پروژه و کسب و کار که موفقیت شما به ما مربوط است.

3,900,000ريال

تحت حمایت علمی ما هستید

گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن

اعتبار هر مجموعه‌ای و کسب و کاری به عملکرد آن مجموعه وابسته است. ارزشیابی دقیق میزان تعهد و مسولیت پذیری نیز در شرایط مختلف یکسان نیست و ما اعتبار خود را بی کم و کاست مرهون کسانی می‌دانیم که تفاوت نگرش حرفه‌ای ما را دریافتند و به ظرفیت‌های تیم ما فرصت بروز  دادند. با اینحال گروه تحقیقاتی فرهنگ و تمدن  مستندات لازم جهت دریافت اعتبارنامه‌های درج شده .را به مراجع ذیربط ارائه نموده و مراحل اداری در حال انجام است.

در صورت نیاز می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید و بصورت آنلاین درخواست‌ها و پرسش‌های خود را مطرح کنید.